Sponsring

Utan våra sponsorer och kunder är podden inte möjlig. Stort tack till alla företag som vill hjälpa till. Vi brinner tillsammans för att öka kunskapen inom begravningsverksamheten. Ni kan sponsra oss på olika sätt. Kontakta oss om ni är intresserade. Josefine och Jessica tackar även sina uppdragsgivare som gör podden möjlig. Tillsammans gör vi något bra. 

Sponsorer 2022

Vi vill gärna fortsätta sprida kunskap i branschen. Vill ni vara med? 

Sponsorer 2021