Sponsring

Utan våra sponsorer och kunder är podden inte möjlig. Stort tack till alla företag som vill hjälpa till. Vi brinner tillsammans för att öka kunskapen inom begravningsverksamheten. Ni kan sponsra oss på olika sätt. Kontakta oss om ni är intresserade. Josefine och Jessica tackar även sina uppdragsgivare som gör podden möjlig. Tillsammans gör vi något bra. 

Sponsorer 2023

Vi vill gärna fortsätta sprida kunskap i branschen. Vill ni göra som SRKL - Samarbetsgruppen för regionala frågor i Lunds stift, och vara med och möjligöra informationsspridning? Kontakta oss i så fall.

Sponsorer 2022

År 2022 vill vi tacka de förvaltningar som anlitat oss, Begjuta AB och Solhaga konsult under året.

Utan er hade inte podden varit möjlig. 

Sponsorer 2021