Här hittar du det senaste avsnittet via Spotify.

Du kan också lyssna och följa oss via din vanliga app för poddar.


Avsnitt 11: Hur gör vi BarnKonsekvensAnalyser? Tillsammans med Peter Ekman från Svenska kyrkan ger vi tips och råd kring BKA. Jobba agilt och våga börja. Vi tackar Trygg som sponsor av detta avsnitt.

Avsnitt 9: Ett avsnitt om sjukvårds- och begravningshuvudmäns likheter. Anders Lundgren, Orax med över 30 års erfarenhet i branschen berättar om sina erfarenheter och ger oss sin bild av hur sammarbetet fungerar. Vi tackar Orax som sponsor av detta avsnitt.

Avsnitt 7: Drönare, hur används de och vad säger de nya reglerna? Tillsammans med Johan Lindqvist, Swescan och representant från UAS Sweden, reder vi ut vad som gäller för flygning med drönare. Vad ska man tänka på om man har egen drönare eller om man ska köpa upp tjänster som innebär drönarflygning? Vad kan man använda materialet till?

Avsnitt 5: FNs globala miljömål och Sveriges miljömål. Vi skrapar på ytan i hur dessa mål berör begravningsverksamheten och hämtar inspiration från olika förvaltningar. Tack till alla ni som bidragit. Varmaste tack till ORAX AB som sponsor av detta avsnitt.  

Avsnitt 3: Alla dessa planer! Vi pratar om vård- och underhållsplaner, bevarandeplaner, trädvårdsplaner, och många flera planer. Vad ska man ha dem till och varför ska vi ha alla dessa planer? Hur går man till väga om man inte har några planer? 

Avsnitt 1: Vad är begravningsverksamheten och vad bekostar begravningsavgiften? Vad innebär det att vi har allmänna begravningsplatser och vad är egentligen skillnaden på kyrkogård och begravningsplats? 

Avsnitt 10: Barnkonventionen blev lag 1/1 2020. Detta inledde ett paradigmskifte vad gäller barns rättigheter i samhället. Barn har rätt att sörja på sitt eget vis. Tillsammans med Somaya Ghanem på BRIS tar vi oss igenom detta. Vi tackar Orax som sponsor av detta avsnitt.

Avsnitt 8: Sveriges enda thanatolog berättar om sitt yrkesval och process med att skriva “Boken för dig som en dag ska dö”. En bok som är väl värd att läsa. I avsnittet förklarar han för oss hur olika religioner, seder och traditioner hör ihop med varandra. Vi tackar Verbum som sponsor av detta avsnitt.

Avsnitt 6: Nya trädstandarder med Johan Östberg. Strax före jul 2020 fick vi nya trädstandarder. Hur kan denna användas och hjälpa förvaltningar vid t.ex. uppköp av arboristtjänster? Detta och mycket mer pratar vi om i detta avsnitt. 

Avsnitt 4: Gravskick och begängelseformer. Vad finns det för begängelseformer idag? Vi försöker reda ut olika gravskicksbegrepp? Vi gästas av Stefan Bärve, Svenska kyrkan i Borås. Varmaste tack till Gravlyktan i Asarum AB som sponsor av detta avsnitt.  

Avsnitt 2: Varför behöver vi föra gravkarta och gravbok? Vad säger lagen? Hur skapar man digitala gravkartor och vad kan man använda gravkarta och gravbok till? Varmaste tack till Eniac Data AB som sponsor av detta avsnitt.  

I detta avsnitt preseneterar vi oss och podden.

Varmt välkomna!