Här hittar du det senaste avsnittet via Spotify.

Du kan också lyssna och följa oss via din vanliga app för poddar.


Avsnitt 17: Philip de Croy gästar oss på nytt för att reda ut hur Halloween, Alla helgons dag och Alla själars dag hör samman eller inte hör samman. Vi rör oss i historien mellan olika religioner och kulturers seder. Tillsammans försöker vi förstå vad som format helgerna vi har framför oss. Vi tackar Verbum som sponsrar av detta avsnitt.

Avsnitt 15: Heikki Ranta, stiftsantikvarie i Lund stift berättar det senaste om det digitala verktyget BAMBI. Vi knyter ihop detta med avsnitt 3 - Alla dessa planer!. Viktigt att ta med sig är att vårt kulturarv ska bevaras, användas och utvecklas. 

Avsnitt 13: Bin och humlor välkomnar vi gärna till våra gröna ytor. Genom att värna biologisk mångfald och låta vattnet få ta plats, berör vi många av de globala miljömålen. Tillsammans med Karin Håkansson på Veg Tech fördjupar vi oss och välkomnar våra bin.

Avsnitt 11: Hur gör vi BarnKonsekvensAnalyser? Tillsammans med Peter Ekman från Svenska kyrkan ger vi tips och råd kring BKA. Jobba agilt och våga börja. Vi tackar Trygg som sponsor av detta avsnitt.

Avsnitt 9: Ett avsnitt om sjukvårds- och begravningshuvudmäns likheter. Anders Lundgren, Orax med över 30 års erfarenhet i branschen berättar om sina erfarenheter och ger oss sin bild av hur sammarbetet fungerar. Vi tackar Orax som sponsor av detta avsnitt.

Avsnitt 7: Drönare, hur används de och vad säger de nya reglerna? Tillsammans med Johan Lindqvist, Swescan och representant från UAS Sweden, reder vi ut vad som gäller för flygning med drönare. Vad ska man tänka på om man har egen drönare eller om man ska köpa upp tjänster som innebär drönarflygning? Vad kan man använda materialet till?

Avsnitt 5: FNs globala miljömål och Sveriges miljömål. Vi skrapar på ytan i hur dessa mål berör begravningsverksamheten och hämtar inspiration från olika förvaltningar. Tack till alla ni som bidragit. Varmaste tack till ORAX AB som sponsor av detta avsnitt.  

Avsnitt 3: Alla dessa planer! Vi pratar om vård- och underhållsplaner, bevarandeplaner, trädvårdsplaner, och många flera planer. Vad ska man ha dem till och varför ska vi ha alla dessa planer? Hur går man till väga om man inte har några planer? 

Avsnitt 1: Vad är begravningsverksamheten och vad bekostar begravningsavgiften? Vad innebär det att vi har allmänna begravningsplatser och vad är egentligen skillnaden på kyrkogård och begravningsplats? 

Avsnitt 16: Med Magnus Näsström, kyrkogårdschef i Ronneby pastorat, pratar vi om krav och utmaningar kring stensäkring. Ett mycket viktigt arbete som görs hos många förvaltningar runt om i landet.  Tack Orax som sponsor av detta avsnitt. 

Avsnitt 14: PG lotsar oss igenom begravningsombudets innehållsrika och viktiga uppdrag och utmaningar. Vi pratar om aktuella ämne som t.ex. behovet av särskilda gravplatser och mycket annat som hör rollen till. 

Avsnitt 12: I Göteborg finns landets enda begravningssamfällighet. Vi gästas av Katarina Evenseth som berättar om fördelarna med en stor begravningsverksamhet och hur denna kom till. Vi tackar Veg Tech AB som sponsor av detta avsnitt.

Avsnitt 10: Barnkonventionen blev lag 1/1 2020. Detta inledde ett paradigmskifte vad gäller barns rättigheter i samhället. Barn har rätt att sörja på sitt eget vis. Tillsammans med Somaya Ghanem på BRIS tar vi oss igenom detta. Vi tackar Orax som sponsor av detta avsnitt.

Avsnitt 8: Sveriges enda thanatolog berättar om sitt yrkesval och process med att skriva “Boken för dig som en dag ska dö”. En bok som är väl värd att läsa. I avsnittet förklarar han för oss hur olika religioner, seder och traditioner hör ihop med varandra. Vi tackar Verbum som sponsor av detta avsnitt.

Avsnitt 6: Nya trädstandarder med Johan Östberg. Strax före jul 2020 fick vi nya trädstandarder. Hur kan denna användas och hjälpa förvaltningar vid t.ex. uppköp av arboristtjänster? Detta och mycket mer pratar vi om i detta avsnitt. 

Avsnitt 4: Gravskick och begängelseformer. Vad finns det för begängelseformer idag? Vi försöker reda ut olika gravskicksbegrepp? Vi gästas av Stefan Bärve, Svenska kyrkan i Borås. Varmaste tack till Gravlyktan i Asarum AB som sponsor av detta avsnitt.  

Avsnitt 2: Varför behöver vi föra gravkarta och gravbok? Vad säger lagen? Hur skapar man digitala gravkartor och vad kan man använda gravkarta och gravbok till? Varmaste tack till Eniac Data AB som sponsor av detta avsnitt.  

I detta avsnitt preseneterar vi oss och podden.

Varmt välkomna!