Här hittar du det senaste avsnittet via Spotify.

Du kan också lyssna och följa oss via din vanliga app för poddar.


Avsnitt 41: Eldrivna krematorier förekommer i bl.a. Nederländerna och Tyskland. Sven-Erik Perlman Aspeklev är en av de personer som startat föreningen ELDAR för att göra det möjligt med mer miljövänliga kremeringar i Sverige. 15 kW el eller 30 liter olja. Ja så stor är skillnaden. Varför finns det då inte några eldrivna krematorier i Sverige? Hör Sven-Erik berätta om de erfarenheter han har kring detta.

Avsnitt 40: Vi fortsätter vårt samtal med Helena Nordh, professor vid SLU. Vad kom hon och hennes forskar

Avsnitt 39: Helena Nordh är professor i landskapsarkitektur vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU i Ultuna. Hon har under de senaste 10 åren ägnat sig åt olika forskningsprojekt som berör begravningsplatser. Helena är med oss under två avsnitt för att prata om ett EU finansierat projekt vid namn CEMI. En färdplan för en inkluderande begravningsplats och krematorier i ett samhälle med kulturell och religös mångfald. Hemsida: cemi-hera.org

Avsnitt 38: Vi djupdyker i två populära gravskick och ser om vi kan bli överens om var skiljelinjerna går mellan dessa två.

Avsnitt 37: Så här fram på våren börjar boksluten bli klara. I samband med bokslutsarbetet görs också verksamhetsuppföljning. Vad kan den handla om i begravningsverksamheten och varför är den med sin statistik värdefull för alla involverade?

Avsnitt 36: Emma Bodin och Mattias Björkholm från SRKL, Samverkansgruppen för Regionala Kyrkogårdsfrågor i Lunds stift gästar podden. De berättar om vad SRKL gör och hur värdefullt deras samverkan är.

Avsnitt 35: Josefine och Jessica är på väg för att göra poddens första föreläsning och det är en spaning på hur vatten används, kan användas och vilka typer av vatten som finns på kyrkogårdar och begravningsplatser. Vilken payoff får vi av olika vattenanläggningar?

Avsnitt 34: Muslimsk kremering och markhushållning. Josefine och Jessica spånar kring vad som händer runt om i landet från deras syn. Återkoppling kring BAMBI och många andra avsnitt blir det också. Ett avsnitt med gott och blandat helt enkelt.

Avsnitt 33: I detta avsnitt får vi höra hur det gick till när alla planteringar gjordes, hur alla höstlöv från 1000 träd ses som en resurs och varför det finns 30 bänkar på denna endast 5 ha stora kyrkogård. Sedan Harplinge Steninge församling blev årets kyrkogårdsförvaltning 2017 har många studiebesök gjorts här. Vi kan bara bekräfta, åk hit om ni kan.

Avsnitt 32: Sista avsnittet av tre i denna miniserie om ledarskap tillsammans med Therese. Varför ska man ha målbilder, visioner och allt det där andra som det pratas så mycket om? Församlingsinstruktioner, Globala miljömål... hur hänger allting ihop med verksamheten och ledarskap? Och var kommer medarbetaren in? Therese förklarar och berättar.

Avsnitt 31: Vi fortsätter vårt samtal med Therese Hoveman, Situationsinriktad ledarutvekling. Denna gång om att leda andra. Vi pratar om feed forward istället för feed back, om att leda våra unga vuxna och mycket mycket mer.

Avsnitt 30: Varför är det så viktigt att vi leder oss själva? Är det inte lite klyschigt? Kanske till och med ett sätt för ledarskapsutvecklare att skapa uppdrag. Följ med på första av tre avsnitt med Jessica och Therese i ämnet ledarskap. Jessica bjuder på sina värdegrundsord och hur hon använder dem.

Avsnitt 29: Hör Marianne häpnas över hur Josefine och Jessica har ställt till det på "sin" begravningsplats. I alla fall har de rört till saker och ting. Ett annorlunda avsnitt med mycket skratt.

Avsnitt 28: Rutinerade Marianne Svensson från pwc är tillbaka hos oss. Denna gång pratar vi om planering och budget. Årlig budget men även den allt för ofta bortglömda fleråriga långsiktiga budgeten.

Avsnitt 27: När ska vi inviga och när ska vi ta i bruk, nya områden på begravningsplatsen? Hur görs detta och vem gör det? Även i detta avsnitt har vi med Jan-Olof Aggedal. Varför forskar man om begravningar och hur kommer det sig att han på 10 år utförde nära 1200 begravningar?

Avsnitt 26: Ser huvudmannaskapet annorlunda ut idag jämfört med för 50 år sedan? Det är en av de frågor vi ställer till kontraktsprosten, vice ordförande i SKKF, docenten och författaren Jan-Olof Aggedal. Ett intressant samtal om utmaningarna som finns för medarbetare och förtroendevalda inom begravningsverksamheten i ett förändrat samhälle.

Avsnitt 25: Vår fortsätter vårt samtal med Christer Pettersson, SKAO (Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation). I detta andra avsnitt med honom, pratar vi om hur en arbetsvolymmätning görs. Vilken information och statistik behöver tas fram?

Avsnitt 24: Christer Pettersson, SKAO (Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation) gästar podden i två avsnitt. I detta första avsnitt reder vi ut varför en arbetsvolymsmätning behövs. När har väsentliga förändringar skett så att den befintliga arbetsvolymsmätningen behöver revideras? Det blir en resa i hur kyrkogårdsarbetets vardag har förändrats över decennium.


Avsnitt 23: Kris- och beredskapsarbete under pandemin med Mattias Schultz. Hur gör man när en samhällsviktig funktion som krematorieverksamheten, tas så mycket för givet att den inte ens står listad som samhällsviktig? Hör hur man sammarbetade mellan huvudmän i Lunds stift.


Avsnitt 22: Vi fortsätter vårt samtal med Eva. Denna gång om hur verksamhetens beslut påverkar enskilda. Om osäkrade gravvårdar kan klassas som vanvård. Och behöver begravningslagen moderniseras?


Avsnitt 21: Vi gästas av Eva Årbrandt Johansson, nationell samordnare för begravningsverksamheten. I detta första avsnitt med Eva får vi en inblick i vad rollen innebär och aktuella frågor för begravningsverksamheten i ett nationellt perspektiv.

Avsnitt 20: Josefine var på Träddagarna och i detta avsnitt delar hon med sig av vad hon fick lära sig där. Ni får lära er om "3-30-300 metoden", vad "8-80-cities" är och mycket mer. 

Avsnitt 19: Anette Sportare berättar för oss om sitt arbete som krematorietekniker. Det bjuds på både glädje och sorg också avlivar vi några fördomar. Tack Walker Movers som sponsor av detta avsnitt. 

Avsnitt 18: Marianne Svensson, Pwc gästar oss och ger en grundläggande koll på hur olika intäkter och kostnade hanteras när man arbetar med olika verksamheter. Vem ska betala för inköp av maskiner eller renovering av kyrkogårdsmuren? Tack Walker Movers som sponsor av detta avsnitt. 

Avsnitt 17: Philip de Croy gästar oss på nytt för att reda ut hur Halloween, Alla helgons dag och Alla själars dag hör samman eller inte hör samman. Vi rör oss i historien mellan olika religioner och kulturers seder. Tillsammans försöker vi förstå vad som format helgerna vi har framför oss. Vi tackar Verbum som sponsrar av detta avsnitt.

Avsnitt 16: Med Magnus Näsström, kyrkogårdschef i Ronneby pastorat, pratar vi om krav och utmaningar kring stensäkring. Ett mycket viktigt arbete som görs hos många förvaltningar runt om i landet.  Tack Orax som sponsor av detta avsnitt. 

Avsnitt 15: Heikki Ranta, stiftsantikvarie i Lund stift berättar det senaste om det digitala verktyget BAMBI. Vi knyter ihop detta med avsnitt 3 - Alla dessa planer!. Viktigt att ta med sig är att vårt kulturarv ska bevaras, användas och utvecklas. 

Avsnitt 14: PG lotsar oss igenom begravningsombudets innehållsrika och viktiga uppdrag och utmaningar. Vi pratar om aktuella ämne som t.ex. behovet av särskilda gravplatser och mycket annat som hör rollen till. 

Avsnitt 13: Bin och humlor välkomnar vi gärna till våra gröna ytor. Genom att värna biologisk mångfald och låta vattnet få ta plats, berör vi många av de globala miljömålen. Tillsammans med Karin Håkansson på Veg Tech fördjupar vi oss och välkomnar våra bin.

Avsnitt 12: I Göteborg finns landets enda begravningssamfällighet. Vi gästas av Katarina Evenseth som berättar om fördelarna med en stor begravningsverksamhet och hur denna kom till. Vi tackar Veg Tech AB som sponsor av detta avsnitt.

Avsnitt 11: Hur gör vi BarnKonsekvensAnalyser? Tillsammans med Peter Ekman från Svenska kyrkan ger vi tips och råd kring BKA. Jobba agilt och våga börja. Vi tackar Trygg som sponsor av detta avsnitt.

Avsnitt 10: Barnkonventionen blev lag 1/1 2020. Detta inledde ett paradigmskifte vad gäller barns rättigheter i samhället. Barn har rätt att sörja på sitt eget vis. Tillsammans med Somaya Ghanem på BRIS tar vi oss igenom detta. Vi tackar Orax som sponsor av detta avsnitt.

Avsnitt 9: Ett avsnitt om sjukvårds- och begravningshuvudmäns likheter. Anders Lundgren, Orax med över 30 års erfarenhet i branschen berättar om sina erfarenheter och ger oss sin bild av hur sammarbetet fungerar. Vi tackar Orax som sponsor av detta avsnitt.

Avsnitt 8: Sveriges enda thanatolog berättar om sitt yrkesval och process med att skriva “Boken för dig som en dag ska dö”. En bok som är väl värd att läsa. I avsnittet förklarar han för oss hur olika religioner, seder och traditioner hör ihop med varandra. Vi tackar Verbum som sponsor av detta avsnitt.

Avsnitt 7: Drönare, hur används de och vad säger de nya reglerna? Tillsammans med Johan Lindqvist, Swescan och representant från UAS Sweden, reder vi ut vad som gäller för flygning med drönare. Vad ska man tänka på om man har egen drönare eller om man ska köpa upp tjänster som innebär drönarflygning? Vad kan man använda materialet till?

Avsnitt 6: Nya trädstandarder med Johan Östberg. Strax före jul 2020 fick vi nya trädstandarder. Hur kan denna användas och hjälpa förvaltningar vid t.ex. uppköp av arboristtjänster? Detta och mycket mer pratar vi om i detta avsnitt. 

Avsnitt 5: FNs globala miljömål och Sveriges miljömål. Vi skrapar på ytan i hur dessa mål berör begravningsverksamheten och hämtar inspiration från olika förvaltningar. Tack till alla ni som bidragit. Varmaste tack till ORAX AB som sponsor av detta avsnitt.  

Avsnitt 4: Gravskick och begängelseformer. Vad finns det för begängelseformer idag? Vi försöker reda ut olika gravskicksbegrepp? Vi gästas av Stefan Bärve, Svenska kyrkan i Borås. Varmaste tack till Gravlyktan i Asarum AB som sponsor av detta avsnitt.  

Avsnitt 3: Alla dessa planer! Vi pratar om vård- och underhållsplaner, bevarandeplaner, trädvårdsplaner, och många flera planer. Vad ska man ha dem till och varför ska vi ha alla dessa planer? Hur går man till väga om man inte har några planer? 

Avsnitt 2: Varför behöver vi föra gravkarta och gravbok? Vad säger lagen? Hur skapar man digitala gravkartor och vad kan man använda gravkarta och gravbok till? Varmaste tack till Eniac Data AB som sponsor av detta avsnitt.  

Avsnitt 1: Vad är begravningsverksamheten och vad bekostar begravningsavgiften? Vad innebär det att vi har allmänna begravningsplatser och vad är egentligen skillnaden på kyrkogård och begravningsplats? 

I detta avsnitt preseneterar vi oss och podden.

Varmt välkomna!


SRKL

Samarbetsgruppen för regionala kyrkogårdsfrågor

i Lunds stift 


Stolta sponsorer av Begravningspodden 

år 2023"Perfekt att lyssna på påväg till jobbet. Jag har mycket nytta av informationen som jag fått genom podden."

/Johan Timgren, styrelseledamot SRKL


Kontakt ordförande Emma Bodin:

emma.bodin@svenskakyrkan.se

046 - 71 87 75

På hemsidan hittar ni fler kontaktpersoner

Hemsidan hittar ni här!

Annons

Ledig annonsplats!


Stöd podden och låt ditt företag, er organisation eller din förvaltning synas här.

Ledig annonsplats!


Stöd podden och låt ditt företag, er organisation eller din förvaltning synas här.

Ajourhåller och uppdaterar

era kartor. 


Utför arbetsvolymberäkningar och upprättar produktionsplaner.


Specialanpassade utbildningar för er fövaltning inom AvenymyCarta.


Komplettera kartan med mer data och dra större nytta av systemet. Analysera och tar fram beslutstöd.

Support och utbildning av BAMBI,

det moderna verktyget för digitala

vård- och underhållsplaner

för begravningsplatser. 

Kontakt:

070-2512079

Jessica@solhagakonsult.se

Solhagakonsult.se

Ditt stöd i utvecklings- och analysarbete inom


Begravningsverksamhet

Träd, Vegetation

Gestaltning

Kontakt:

Josefine@begjuta.se

070-241 02 37

Begjuta.se